ALSC - Tuyểndụng tháng 3/2018

ALSC - Tuyểndụng tháng 3/2018

Đăng ngày: 2124 lượt xem


1. Nhân viên giám sát an toàn lao động

a. Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch Quản lý an toàn trong công ty

- Tổ chức triển khai, kiểm soát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch liên quan đến công tác quản lý an toàn

- Chủ trì sửa đổi và quản lý các quá trình thuộc mảng quản lý an toàn: An toàn vệ sinh lao động, SMS, PCCC, PCLB

- Xác định sự cần thiết của tài liệu nội bộ

- Soát xét nội dung tài liệu liên quan đến mảng an toàn trong toàn công ty

- Tổ chức rà soát tổng hệ thống tài liệu quản lý an toàn

- Tổ chức cập nhật, triển khai, áp dụng các tiêu chuẩn, chính sách, văn bản liên quan đến hệ thống quản lý an toàn

- Tổ chức triển khai tài liệu quản lý an toàn đến đến các đơn vị liên quan

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý rủi ro cấp công ty và phòng SQS về lĩnh vực an toàn

- Quản lý toàn bộ hồ sơ liên quan đến mảng quản lý rủi ro an toàn trong công ty

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ cấp công ty và phòng SQS

- Chủ trì tổ chức triển khai, chuẩn bị và tiếp đánh giá từ các nhà chức trách, công ty mẹ, các cơ quan hữu quan (ngoài khách hàng) về lĩnh vực an toàn

- Kiểm tra việc tuân thủ hệ thống tài liệu, yêu cầu và kết luận liên quan đến công tác quản lý an toàn

- Tham gia đánh giá nhà thầu phụ liên quan đến mảng QLTB, KT

- Quản lý phiếu CAR thuộc lĩnh vực an toàn trong toàn công ty

- Cập nhật, theo dõi, kiểm tra khắc phục đối với những điểm KPH liên quan đến mảng an toàn

- Chủ trì chương trình cải tiến trong công tác đảm bảo an toàn

- Quản lý toàn bộ hồ sơ liên quan đến mảng cải tiến

- Tham gia chuẩn bị nội dung đầu vào họp xem xét của lãnh đạo cấp công ty

- Báo cáo kêt quả thực công việc theo mảng chức năng cho trưởng phòng, BGĐ và các đơn vị bên ngoài Công ty.

- Tham mưu cho Trưởng phòng SQS về cách thức quản lý an toàn hiệu quả.

- Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc được giao

- Xây dựng hệ thống văn bản định chế mảng phụ trách

b. Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn hàng không

- Kỹ năng nghe và đọc Tiếng Anh tốt ( tương đương 600 điểm nghe và đọc của TOEIC)

- Các kỹ năng: Lập kế hoạch; Tổ chức và giám sát thực hiện công việc; Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp; Quản lý thay đổi; Tư duy logic tốt; Tư duy cải tiến và sáng tạo

- Kiến thức về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001; tiêu chuẩn chuyên ngành hàng không và các quy định của pháp luật với dịch vụ hàng không về lĩnh vực an toàn;

- Xây dựng chính sách, tiêu chuẩn an toàn và giám sát thực hiện;

- Kiểm soát và đánh giá công tác đảm bảo an toàn;

- Cải tiến hệ thống quản lý an toàn;

- Kiến thức về pháp luật và vận dụng pháp luật;

- Xây dựng và quản lý thực hiện văn bản định chế.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Giao tiếp và thuyết phục; Thương lượng, đàm phán; Phân tích và tổng hợp; Viết văn bản và báo cáo.

- Thái độ: Trung thực; Trách nhiệm; Chủ động, linh hoạt sáng tạo; Quyết đoán nhưng mềm dẻo trong công việc; Kiên định, hướng mục tiêu; Sức khỏe tốt, chịu được áp lực trong công việc


2. Nhân viên giám sát Camera

a. Mô tả công việc

- Quan sát hoạt động của Công ty qua hệ thống màn hình Camera

- Ghi nhận và lưu giữ hình ảnh bất thường liên quan đến an ninh, an toàn trong các hoạt động của Công ty

- Cung cấp hình ảnh theo yêu cầu của các bên liên quan

- Bàn giao tình hình giám sát camera cho ca tiếp theo

- Quản lý TTB, công cụ dụng cụ phục vụ công việc

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của cán bộ tổ, cán bộ phòng

b. Yêu cầu công việc

- Tuổi từ 22 trở lên

- Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên

- Tiếng Anh đạt từ 225 - 300 điểm nghe và đọc của TOEIC, hoặc tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Có tư duy logic tốt

- Trung thực

- Trách nhiệm

- Chủ động, linh hoạt sáng tạo

- Quyết đoán nhưng mềm dẻo trong công việc

- Kiên định, hướng mục tiêu

- Có sức khỏe tốt và chịu được áp lực trong công việc


3. Cán Bộ Tổ Khai Thác (Logistics Hàng Không)

a. Mô tả công việc

- Tổ chức thực hiện công tác khai thác hàng hoá nhập qua đường hàng không (Điều phối hoist theo điện FFM, CPM…; bố trí nhân lực khai thác hàng, trả hàng, xử lý hàng bất thường, hoàn thành MNF chuyến bay…)

- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu khai thác hàng hoá;

- Công tác lập kế hoạch, báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất theo chức năng nhiệm vụ;

- Các công việc khác theo phân công của Trưởng/ phó phòng Khai thác

b. Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC từ 450 trở lên hoặc tương đương;

- Có kiến thức về: Công tác xuất, nhập khai thác hàng hoá; Kiến thức về luật liên quan: Hải quan, hàng không,…

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực warehouse, hàng không, logistics.

- Kỹ năng: Lập kế hoạch; Tổ chức và giám sát thực hiện công việc; Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên; Tạo động lực cho nhân viên; Giải quyết vấn đề và ra quyết định; Giao tiếp và thuyết phục; Điều phối; Phân tích và tổng hợp.

- Thái độ phẩm chất: Hợp tác, trung thực, nhiệt tình, quyết đoán; Linh hoạt và chủ động trong công việc; Sức khỏe tốt, chịu được áp lực trong công việc.

- Ưu tiên nam giới, không quá 45 tuổi.